Free Samples: Cetaphil Cleanser & Moisturising Cream

Redeem your free Cetaphil Gentle Skin Cleanser dan Cetaphil Moisturising Cream samples.
Cetaphil
Validity

This offer is valid from 13 October 2021 Malaysia Time (MYT).

Promotion Type

Free Sample

Promo Codes
CodeDescription
CETA5SSDiskaun 12% untuk pembelian RM50 ke atas di https://shopee.com.my/cetaphil.os . Had diskaun maksimum RM10. Tertakluk terma & syarat.
Details

TEBUS SAMPEL PERCUMA Cetaphil Gentle Skin Cleanser dan Cetaphil Moisturising Cream untuk melindungi kulit daripada 5 Tanda Kulit Sensitif yang dialami lebih 50% rakyat Malaysia*. Klik di bawah untuk info lanjut.

*Sumber: Cetaphil Skin Health Survey 2021 dijalankan pada Apr. 2021.

Terms & Conditions

Kempen Sampel Penjagaan Lengkap untuk Kulit Anda dengan Cetaphil 2021 (“Kempen”)

Kempen ini dianjurkan oleh Galderma Malaysia Sdn Bhd (“Pihak Penganjur”) dan akan dijalankan berdasarkan Terma & Syarat berikut:

 1. Kempen ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan penduduk tetap yang mempunyai alamat surat-menyurat Malaysia yang sah.
 2. Pemohon mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
 3. Pemohon dikehendaki menyediakan nama perlu mengikut kad pengenalan, nombor telefon, alamat surat-menyurat dan alamat e-mel untuk sampel yang akan dihantar.
 4. Tempoh kempen: 4 October - 11 November 2021 sehingga stok masih ada.
 5. Kakitangan Pihak Penganjur, agensi pengiklanan dan pembekal servis promosi termasuk ahli keluarga terdekat atau saudara-mara kedua tidak layak untuk menyertai Kempen ini.
 6. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kesilapan teknikal ketika mengakses Internet, rangkaian telekomunikasi atau sebarang penghalang kepada permohonan.
 7. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan kewajipan ini sekiranya kegagalan atau kelewatan disebabkan oleh faktor diluar kawalan.
 8. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan, menangguhkan atau meminda peraturan kempen tanpa notis awal. Sebarang perubahan akan disiarkan sama ada di laman web Penjagaan Lengkap dengan Cetaphil atau di laman Facebook Cetaphil Malaysia.
 9. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan dan/atau mengecualikan permohonan yang:
 10. tidak mencapai sebarang kriteria di atas;
 11. informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat;
 12. Melanggar Terma & Syarat atau peraturan lain yang tertakluk pada undang-undang sedia ada;
 13. Menurut budi bicara tunggal, percaya bahawa pemohon disyaki ingin menjejaskan operasi kempen dengan sebarang faktor penipuan dan salah laku.
 14. Keputusan Penganjur berkaitan Kempen, termasuk tetapi tidak terhad kepada kelayakan untuk mengambil bahagian, pembatalan, atau penangguhan kempen ini adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan mempertikaikan perkara yang sama tidak akan dilayan atau diberi pampasan.
 15. Setiap pemohon bersetuju untuk mengganti rugi, melepaskan dan tidak membahayakan setiap Pihak Penganjur, syarikat induk atau berkaitan, kakitangan, ejen, penaja dan/atau wakil terhadap sebarang kerugian, hak, tuntutan, tindakan dan kerosakan (termasuk ganti rugi khas, secara tidak langsung dan kerosakan berbangkit) yang timbul atau akibat daripada penyertaan dalam Kempen, penerimaan atau penggunaan sampel atau pelanggaran Terma & Syarat.
 16. Dengan menyertai Kempen ini, semua pemohon bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh Pihak Penganjur untuk:
 • tujuan Kempen;
 • aktiviti pemasaran dan pemasaran dilakukan dengan cara yang sesuai oleh Pihak Penganjur di mana-mana media termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang bentuk iklan atau publisiti media dan bahan seperti rakaman audio dan/atau visual yang diterbitkan melalui surat khabar, rangkaian televisyen, stesen radio, atau dalam talian dan media digital dan di dalam Internet, tanpa persetujuan lanjut dari pemohon.

Set sampel:

Setiap set sampel terdiri daripada:

 • Cetaphil Gentle Skin Cleanser (29g)
 • Cetaphil Moisturising Cream (15ml)
 1. Setiap pemohon hanya layak menghantar satu permohonan untuk seisi rumah.
 2. Set sampel tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar kepada hadiah tunai/produk dan tidak boleh dikembalikan.
 3. Set sampel akan dihantar terus ke alamat pra-pendaftaran pemohon yang disediakan melalui laman web Penjagaan Lengkap dengan Cetaphil.
 4. Set sampel akan dikirim melalui pos dan mungkin mengambil masa 8 - 12 minggu setelah tempoh Kempen tamat bergantung pada situasi yang tidak dapat dikawal.
 5. 20,000 set sampel akan diberikan dan penerima set sampel akan dipilih oleh Penganjur secara rawak.

Kod promosi:

 1. Jumlah penebusan kod promosi adalah terhad. Sementara stok masih ada.
Get This Offer

This offer is available online. Get this limited time offer now.

Share this offer with your friends and family.

© 2023 Lootpop. All rights reserved.