Peraduan Whiskas: Kediaman Mesra Bagi Setiap Kucing

Sempena sambutan Hari Kucing Sedunia, marilah kita menyatakan sokongan dengan menyertai kempen mengambil kucing angkat. To celebrate International Cat Day, join contest and share your adopt, don't shop experience!
Whiskas
Validity

This offer is valid from 1 August 2021 to 31 August 2021 Malaysia Time (MYT).

Promotion Type

Other, Free Gift, Cashback

Details

Dengan setiap pembelian produk jenama Whiskas Malaysia, Temptations, IAMS dan Sheba akan melayakkan anda menyertai peraduan ini. Kongsikan kisah bersama kucing angkat anda untuk peluang memenangi hadiah utama baucar Grab bernilai RM1000 serta makanan dan snek kucing bernilai RM600! Ikuti langkah-langkah ini untuk menyertai peraduan:

  1. Beli mana-mana produk makanan kucing Whiskas®, Temptations™, Sheba® atau IAMS™ tanpa had minimum bermula 1 hingga 31 Ogos 2021.
  2. Like laman Facebook Whiskas Malaysia dan hantaran ini.
  3. Ambil gambar kucing angkat anda yang ceria bersama salah satu produk Mars yang terlibat, dan kongsi apa yang memberi anda inspirasi untuk mengambil kucing angkat.

Sertakan hashtag #HariKucingSedunia, tag 2 rakan di ruangan komen post ini: https://www.facebook.com/whiskasmalaysia/posts/4120793924641108

Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah like terbanyak dan jawapan yang paling kreatif. Jangan lupa simpan resit sebagai bukti pembelian bagi melayakkan anda menebus hadiah dan tujuan pengesahan.

Dengan setiap penyertaan, Whiskas akan menyumbang 500g makanan kucing kepada PAWS. Maksimum 1000kg makanan kucing akan disumbangkan. 😻❤️

Terms & Conditions

​​Terma dan Syarat Peraduan Kediaman Mesra Untuk Setiap Kucing.

1. Terma & Syarat

1.1. Peraduan ini tertakluk kepada terma dan syarat serta butiran terperinci Peraduan tersebut (kini dirujuk dengan keseluruhannya sebagai “Terma & Syarat). Setiap peserta mestilah bersetuju bahawa mereka telah membaca dan memahami segala Terma & Syarat tersebut dan dengan menyertai Peraduan ini, mereka bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat tersebut.

1.2. Peraduan “Kediaman Mesra Untuk Setiap Kucing” dianjurkan oleh Mars Food Malaysia Sdn. Bhd. (“Penganjur”), yang mana bertanggungjawab dengan sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengurusan Peraduan ini.

1.3. Tertakluk kepada Klausa 1.4, Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara dan penduduk tetap di Malaysia yang memelihara seekor kucing angkat dan berusia sekurang-kurangnya 13 tahun pada tempoh penyertaan. Peserta-peserta di bawah umur lapan belas tahun (18) perlulah mendapat keizinan bertulis daripada ibu bapa/penjaga mereka untuk menyertai Peraduan ini, dan untuk menyerahkannya kepada Penganjur atas permintaan.

1.4. Peraduan ini tidak dibuka kepada kakitangan Penganjur, atau pengedar agensi pengiklanan dan promosi bagi pihak Penganjur serta ahli keluarga terdekat mereka. “Ahli keluarga terdekat” adalah termasuk seperti berikut: pasangan suami isteri, bekas pasangan suami isteri, pasangan de-facto, anak atau anak tiri (samada yang sah atau anak angkat), ibu bapa, ibu dan bapa tiri, datuk dan nenek, ibu dan bapa saudara, anak saudara lelaki dan perempuan, abang, kakak, adik, adik beradik lelaki dan perempuan serta sepupu.

1.5. Segala maklumat peribadi yang dihantar mestilah tepat dan lengkap dan tertakluk kepada bukti atas permintaan Penganjur. Penganjur berhak, pada bila-bila masa untuk mengesahkan kesahihan dengan membuat pengesahan penyertaan dan membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak memenuhi Terma & Syarat tersebut atau menyalahi proses penyertaan. Penganjur akan mengumpul dan menyimpan maklumat peribadi yang diberikan oleh para peserta untuk mengendalikan Peraduan ini. Penganjur boleh berkongsi maklumat tersebut kepada pihak ketiga, termasuk dan tidak terhad kepada ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan dan pembekal tawaran. Penganjur juga dikehendaki oleh undang-undang untuk memberi maklumat kepada agensi pihak berkuasa dan penguasa undang-undang kerajaan. Maklumat peribadi peserta akan disimpan mengikuti Polisi Privasi Penganjur, yang mana boleh didapati di sini:http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-english. Peserta perlu mengarahkan sebarang permintaan untuk mengakses, mengemas kini atau membetulkan maklumatnya kepada Penganjur. Kesemua penyertaan akan menjadi hak milik Penganjur.

2. Tempoh Peraduan

2.1. Peraduan akan berlangsung selama 31 hari bermula pada pukul 10.00 Pagi, 1 Ogos 2021 dan berakhir pada pukul 11.59 Malam, 31 Ogos 2021 (“Tempoh Peraduan”)

2.2. Peserta dibenarkan menyertai Peraduan pada bila-bila masa sepanjang Tempoh Peraduan.

2.3 Bukti pembelian yang sah ketika Tempoh Peraduan diperlukan untuk menyertai Peraduan ini.

2.4. Sebarang penyertaan yang dihantar di luar Tempoh Peraduan tidak akan diterima.

3. Mekanik Peraduan

3.1. Setiap peserta hanya dibenarkan untuk menyertai Peraduan tersebut sekali sahaja di dalam Tempoh Peraduan.

3.2 Langkah untuk menyertai:

(1) Membeli mana-mana produk Kucing Whiskas®, Temptations™, Sheba® or IAMS™ tanpa pembelian minimum.

(2) Tekan butang “LIKE” di laman Facebook Whiskas Malaysia Facebook dan pos kempen.

(3) Ambil gambar kucing angkat anda yang ceria bersama salah satu produk jenama yang terlibat, dan kongsi kisah kucing angkat anda. Sertakan hashtag #HariKucingSedunia, tag 2 rakan di ruangan komen ini dan memuat naiknya di bahagian komen Pos Whiskas Malaysia : https://www.facebook.com/whiskasmalaysia/posts/4120793924641108

(4) Ikut kami dalam laman Facebook Whiskas Malaysia untuk pengumuman pemenang.

Untuk setiap penyertaan di dalam Peraduan ini, Penganjur akan menderma 500g makanan kucing kepada PAWS Animal Welfare Society Malaysia sehingga 1000kg maksimum.

4. Pemilihan Pemenang

4.1. Pemenang akan dipilih oleh Penganjur selepas Tempoh Peraduan berakhir daripada semua penyertaan yang sah.

4.2. Seramai 60 pemenang akan dipilih berdasarkan pada komen anda yang menerima paling banyak “LIKE” di laman Facebook Whiskas, dan berdasarkan pada jawapan yang paling kreatif/menyentuh hati kepada 3.2(4). Peraduan ini adalah peraduan kemahiran, dan permainan peluang tidak terlibat di dalam pemilihan pemenang tersebut.

4.3. Hanya penyertaan daripada individu akan diterima. Sebarang penyertaan yang mana Penganjur percaya telah adalah (a) penyertaan melalui sindiket dan/atau (b) melalui bantuan mesin komputer yang membolehkan pelbagai penyertaan yang dihasilkan oleh komputer akan dibatalkan. Penganjur berhak untuk menolak pelbagai penyertaan daripada alamat IP yang sama sekiranya Penganjur percaya penyertaan tersebut melanggar Terma dan Syarat ini.

4.4. Setiap keputusan oleh Penganjur adalah muktamad. Sebarang maklum balas tidak akan dilayan.

5. Hadiah Menarik

5.1. Terdapat sebanyak 60 Hadiah untuk dimenangi

Hadiah-hadiah:

  • 10 Hadiah Utama: setiap hadiah bernilai GrabPay RM1,000 & produk makanan kucing Mars bernilai RM600.
  • 50 Hadiah Saguhati : Setiap hadiah adalah produk makanan kucing Mars bernilai RM200

5.2. Hadiah-hadiah akan diberikan kepada pemenang di dalam masa satu (1) bulan selepas tarikh pemenang diumumkan.

5.3. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai.

5.4. Setiap pemenang dikehendaki mengemukakan bukti pembelian yang sah (resit).

6. Pengumuman Pemenang

6.1. Nama Pemenang akan diumumkan melalui pos Facebook pada 15 September 2021 pada pukul 06.00 Petang di laman Facebook Whiskas Malaysia : https://www.facebook.com/whiskasmalaysia

6.2. Setiap pemenang mestilah mengesahkan diri sendiri melalui mesej terus Facebook, dan memberikan nombor dan alamatnya kepada Penganjur untuk dihubungi. Pengumuman pemenang juga akan dipaparkan di dalam laman Facebook Whiskas Malaysia.

6.3.3 Sekiranya pemenang yang terpilih gagal melengkapkan pengesahan diri dan memberi nombor dan maklumat untuk dihubungi di dalam masa tujuh (7) hari selepas dihubungi, Penganjur berhak untuk membatalkan kemenangan tersebut dan memberikan hadiah tersebut kepada peserta lain mengikuti kriteria di dalam perenggan 4 di atas.

6.4. Keputusan Penganjur atas apa-apa aspek yang berkaitan Peraduan tersebut adalah muktamad, termasuk pemilihan para pemenang. Segala maklum balas atau rayuan tidak akan dilayani.

7. Hak Penganjur

7.1. Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang terpakai, Penganjur berhak dengan sepenuhnya untuk mengubah, membatalkan atau menarik balik Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.

7.2. Sekiranya, atas apa-apa alasan, sebarang aspek Peraduan tersebut tidak dapat dijalankan seperti yang dirancangkan, termasuk akibat serangan virus komputer, kegagalan rangkaian, pengintipan, pencerobohan, campur tangan pihak luar, penipuan, kegagalan teknikal atau apa-apa di luar kawalan Penganjur yang merosakkan atau mempengaruhi pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti atau pengendalian Peraduan yang betul, Penganjur berhak dengan sepenuhnya untuk membatalkan, meminda atau menangguhkan Peraduan tersebut atau membatalkan penyertaan yang terlibat.

7.3. Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan yang tidak lengkap, tidak sah, rosak atau lewat diterima secara automatik atau terdapat keraguan di dalam penyertaan tersebut.

7.4. Penganjur berhak dengan sepenuhnya untuk membatalkan mana-mana penyertaan dan melarang penyertaan seterusnya di dalam Peraduan tersebut oleh sesiapa yang Penganjur percaya secara munasabah telah melanggar Terma dan Syarat atau bertindak dengan cara yang menggangu atau apa-apa alasan yang lain.

7.5. Mana-mana peserta yang menghantar Penyertaan atau bahan atau maklumat lain yang mana Penganjur menganggapnya secara munasabah adalah tidak sesuai dengan apa jua alasan, termasuk dan tidak terhad kepada bahan yang lucah, haram atau tulisan atau foto yang tidak sesuai, penyertaannya akan dibatalkan daripada Peraduan tersebut dan individu tersebut tidak layak untuk memenangi apa-apa hadiah.

7.6. Penganjur berhak untuk menukar mana-mana hadiah dengan nilai yang sama tanpa memberi notis terlebih dahulu.

7.7. Penganjur berhak untuk memilih pemenang lain (berdasarkan kriteria di dalam perenggan 4) sekiranya Penganjur mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pemenang yang dipilih telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat tersebut.

7.8. Para peserta bersetuju untuk mematuhi keputusan Penganjur.

7.9. Penganjur mungkin memerlukan peserta untuk mengesahkan hanya satu penyertaan dihantar atau menyediakan maklumat lebih untuk membenarkan Penganjur untuk mengesahkan penyertaan peserta, pada bila-bila masa ketika Tempoh Peraduan sebelum layak untuk menerima mana-mana hadiah.

7.10. Penerimaan hadiah merupakan kebenaran untuk membolehkan Penganjur dan agensinya untuk menggunakan nama, penyertaan dan/atau foto pemenang relevan tersebut bagi tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perniagaan tanpa sebarang pampasan, kelulusan atau notis.

7.11. Setiap penerimaan Hadiah akan melepaskan pihak Penganjur daripada sebarang tanggungan, tuntutan, permintaan, akibat tindakan dan/atau kerosakan yang pemenang mungkin ada, samada diketahui atau tidak diketahui pada masa tersebut, atau atas apa jua situasi yang akibatnya atau berkaitan dengan : (i) Peraduan tersebut, (ii) kecederaan individu dan/atau kerosakan, kecurian atau kerugian harta benda yang dialami oleh pemenang (dan/atau rakannya dan/atau haiwan peliharaannya) akibat penggunaan Hadiah tersebut, dan/atau (iii) tanggungan cukai berkaitan dengan Peraduan, Hadiah tersebut dan/atau penggunaannya.

7.12. Penganjur tidak akan bertanggungawab terhadap apa-apa kesilapan, pengeluaran, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan di dalam operasi atau transmisi, kegagalan saluran komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tidak sah, atau pengubahan , komunikasi pengguna atau ahli, atau segala masalah atau kesilapan teknikal talian atau rangkaian telefon, sistem saluran dalam komputer, pembekal pelayan komputer, peralatan komputer, perisian, kegagalan email atau pemain mengenai masalah teknikal atau kesesakan trafik internet dan/atau laman web.

Get This Offer

This offer is available online. Get this limited time offer now.

Share this offer with your friends and family.

© 2022 Lootpop. All rights reserved.